אחריות

 

רשת URBAN עושה את מיטב המאמצים לשווק ולספק מוצר איכותי ושלם.

על אף הקפדת היצרן על שימוש בחומרים מאיכות גבוהה ועל הליכי בקרת איכות מחמירים, ולמרות תהליך בקרת האיכות שעובר כל מוצר שיוצא את מחסני החברה – ייתכנו פגמים שלא אובחנו לפני אספקת המוצר.

מתוך אמונה בטיב המוצר,החברה אחראית בזאת בפני הלקוח לתקינותם ושלמותם של המוצרים שסופקו לו, בהתאם לתנאים שלהלן:

א. תקופת האחריות היא לשנה מלאה, החל ממועד אספקת המוצרים.

ב. האחריות היא לתקינות המוצר בתקופת האחריות בלבד.

ג. אחריותנו תקפה רק במידה שלקונה יש טופס הזמנה קבלה / חשבונית של רשת URBAN .

ד. אנו מתחייבים לתקן כל קלקול שנתגלה במוצר ונובע מתכנון רשלני, שימוש בחומרים פגומים ו/או פגם בייצור.

ה. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

* הקלקול נגרם על ידי חבלה, תאונה, שימוש לקוי, טיפול רשלני, בלתי נכון או בלתי סביר

(שלא בהתאם להנחיות הטיפול המצ"ב) או על ידי כוח עליון.

* נעשו במוצר שינויים, שיפוצים, ו/או תיקונים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

* הקלקול נגרם בזדון ו/או במעשה ו/או במחדל רשלני שלא על ידינו ו/או מי מטעמינו או במהלך/ עקב העברת המוצר מהמקום

אליו סופק על ידינו.

* הבדלי גוון וצבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של העץ.

* הבדלי צבע, גוון, צורה ומידות במוצרים שיוצרו בעבודת יד.

* סטיות בגוון בד הריפוד בספות שמגיעות במשלוחים שונים.

ו. אחריותנו לא תחול על שריטות, פגיעות בצבע, הבדלי גוון בציפוי, כתמים או פגמים בבד אלא אם נתגלו והובאו לידיעתנו עם קבלת המוצר.

ז. במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה , שווה ערך.

ח. במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד קלקולו או עד גילוי הפגם וזאת לצורך זיכוי / החזר כספי.

ט. לחברה הזכות לבחור בין תיקון להחלפת רהיט או חלק ממנו לבין זיכוי מלא או חלקי, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מוצרים אשר נרכשו מתצוגה, תחול עליהם האחריות ל-6 חודשים בלבד, לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה של מוצרים אלו.

לבירורים ומידע לאחר אספקה- שירות לקוחות: 03-9536555 שעות פעילות: א׳-ה׳ 08:30-14:30.